TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIET - EDU
CHUYÊN TIẾNG ANH - HÀN - NHẬT - TRUNG
Địa chỉ: - Số 451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
                           - A3P2 TTGV ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội 

Hotline:  0985 8686 53 - 0981 116 319 - 0982 7878 40

Học Ngoại Ngữ nắm giữ tương lai!
Trang chủ   Liên hệ

Liên hệ

Trung tâm Ngoại Ngữ Viet-Edu

. Địa chỉ:  - Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
               - A3P2 TTGV ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội.
. Hotline:  0985 8686 53/ 0981 116 319
. Skype:  thuyhang@giaoducvietnam.edu.vn
​​​​​. Email:  thuyhang@giaoducvietnam.edu.vn

                

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO