TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIET - EDU

Tri thức khởi nguồn mọi thành công!

Trang chủ   Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGOẠI NGỮ TẠI VIET - EDU
 

THÔNG TIN KHÓA HỌC TIẾNG HÀN

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CA SÁNG

CA TỐI

HỌC PHÍ

THỜI LƯỢNG

1

Tiếng Hàn sơ cấp 1
(Xem chi tiết)


26/02/2018
 


27/02/2018
 

1000.000

2 tháng

2

Tiếng Hàn sơ cấp 2
(Xem chi tiết)


27/02/2018
 


27/02/2018
 


1400.000
 

2 tháng

3

Tiếng Hàn sơ cấp 3
(Xem chi tiết)


Liên hệ
 


Liên hệ
 


1800.000
 

2 tháng

4

Tiếng Hàn trung cấp 1
(Xem chi tiết)

05/03/2018

07/03/2018

2500.000  

Bài 31-45

5

Tiếng Hàn trung cấp 2
(Xem chi tiết)

Liên hệ

Liên hệ

3500.000  

Bài 46-60

6

Lớp TCCN tiếng Hàn
(Cấp bằng trung cấp chính quy)

Nhập học liên tục

Nhập học liên tục

4500.000/kỳ

5 tháng

7

Ôn TOPIK I 
(Năng lực tiếng Hàn)

ĐKKG

ĐKKG

2500.000

25 buổi

8

Ôn TOPIK II
(Năng lực tiếng Hàn)

ĐKKG

ĐKKG

3000.000

25 buổi

9

Tiếng Hàn XKLĐ
(Ôn KLPT)

Liên hệ

Liên hệ

3590.000

80 giờ

10

Tiếng Hàn cả năm

Nhập học liên tục

Nhập học liên tục

3590.000

12 tháng

11

Tiếng Hàn cấp tốc
(SC1-SC3)

26/02/2018

27/02/2018

3590.000

3 tháng

 

 
THÔNG TIN KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT

STT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CA SÁNG

CA TỐI

HỌC PHÍ

THỜI LƯỢNG

1

Tiếng Nhật sơ cấp 1
(Xem chi tiết)


26/02/2018
 


27/02/2018
 


1000.000
 

2 tháng

2

Tiếng Nhật sơ cấp 2
(Xem chi tiết)


27/02/2018
 


27/02/2018
 


1400.000
 

2 tháng

3

Tiếng Nhật sơ cấp 3
(Xem chi tiết)

Liên hệ
 

Liên hệ
 

1800.000
 

2 tháng

4

Tiếng Nhật cấp tốc
(SC1-SC3)

ĐKKG

ĐKKG

3590.000

3 tháng

5

Tiếng Nhật trung cấp 1

07/03/2017

07/03/2018

2500.000

Bài 25-35

6

Tiếng Nhật trung cấp 2

ĐKKG

ĐKKG

3500.000

Bài 35-50

7

Du học Nhật (N5)

ĐKKG

ĐKKG

3590.000

3 tháng

8

Luyện thi N5

Liên hệ

Liên hệ

1500.000

40 giờ

9

Luyện thi N4

Liên hệ

Liên hệ

2000.000

50 giờ

10

Luyện thi N3

Liên hệ

Liên hệ

3000.000

50 giờ

11

Lớp TCCN tiếng Nhật
(Cấp bằng trung cấp chính quy)

Nhập học liên tục

Nhập học liên tục

4500.000/kỳ

5 tháng

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG

STT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

THỜI LƯỢNG

1

Trung A

27/02/2018

1.500.000

3 tháng

2

Trung B

07/03/2017

1.800.000

3 tháng

3

Trung C

Liên hệ

1.800.000

3 tháng

4

Ngoại Ngữ cả năm (Tiếng Trung)

ĐKKG

3.590.000

12 tháng

THÔNG TIN KHÓA HỌC TIẾNG ANH

1

TIẾNG ANH CƠ BẢN ( NPCB)
(Khóa học đặc biệt dành cho sinh viên năm nhất, học sinh cấp 3-những người muốn củng cố nền tảng ngữ pháp Tiếng Anh )

27/02/2018

1000.000

2 tháng

2

TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN
Yêu cầu đầu vào: HV đã qua lớp TACB hoặc nắm vững ngữ pháp Tiếng Anh.

27/02/2018

1.500.000

2 tháng

3

TIẾNG ANH G.TIẾP NÂNG CAO
Yêu cầu đầu vào: HV đã qua GTCB hoặc đã học Tiếng anh ở các TT khác nhưng chưa giao tiếp tốt.

Liên hệ

1.900.000

2 tháng

4

Ngoại Ngữ cả năm (Tiếng Anh)

Nhập học liên tục

3.590.000

12 tháng

5

Lớp TCCN Tiếng Anh
(Cấp bằng Trung cấp chính quy)

Nhập học liên tục

4000.000/kỳ

10 tháng

 
 
 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Địa chỉ: Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0964 910 499 (Ms. Vân Anh)
Email: anhltv@giaoducvietnam.edu.vn

 


 

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO