TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIET - EDU
451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 

Học Ngoại Ngữ nắm giữ tương lai!

Trang chủ   Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

STT CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI LƯỢNG
THÔNG TIN KHÓA HỌC TIẾNG HÀN
1 Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 05/03/2018
 
 
1.200.000
2 tháng
2 Tiếng Hàn Sơ Cấp 2 05/03/2018
 
 
1.600.000
2 tháng
3 Tiếng Hàn Sơ Cấp 3 05/03/2018
 
 
2.000.000
2 tháng
4 Tiếng Hàn Trung cấp 1 07/03/2018  
2.700.000
Bài 40-50
5 Tiếng Hàn Trung cấp 2 07/03/2018  
3.700.000
Bài 50-60
6 Hàn cô dâu 09/03/2018 3.790.000 120 giờ
7 Hàn xuất khẩu lao động Liên hệ 3.790.000 120 giờ
8 Ôn thi KLPT Liên hệ 2.700.000 50 giờ
9 Ôn thi TOPIK I Liên hệ 2.700.000 25 buổi
10 Ôn thi TOPIK I Liên hệ 3.200.000 25 buổi
11 Hệ Trung cấp-Cao đẳng tiếng Hàn Cấp bằng chính quy 3.500.000 01 học kỳ
12 Hệ Liên thông-VB2 tiếng Hàn Cấp bằng chính quy  
4000.000
01 học kỳ
THÔNG TIN KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT
13 Tiếng Nhật Sơ Cấp 1 05/03/2018  
1.200.000
 2 tháng
14 Tiếng Nhật Sơ Cấp 2 05/03/2018 1.600.000 2 tháng
15 Tiếng Nhật Sơ Cấp 3 07/03/2018 2.000.000 2 tháng
16 Tiếng Nhật cấp tốc (SC1-SC3) Liên hệ 3.790.000 3 tháng
17 Tiếng Nhật trung cấp 1 09/03/2018 2.700.000 Bài 25-b35
18 Tiếng Nhật trung cấp 2 09/03/2018 3.700.000 Bài 35-b45
19 Ngoại Ngữ cả năm (Tiếng Nhật) Liên hệ 3.790.000 12 tháng
THÔNG TIN KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG
20 Trung A 05/03/2018 1.700.000 3 tháng
21 Trung B 07/03/2018 2.000.000 2 tháng
22 Trung C 09/03/2018 2.300.000 2,5 tháng
23 Ngoại Ngữ cả năm (Tiếng Trung) Liên hệ 3.790.000 12 tháng
THÔNG TIN KHÓA HỌC TIẾNG ANH
24 TIẾNG ANH CƠ BẢN ( NPCB)
(Khóa học đặc biệt dành cho sinh viên năm nhất, học sinh cấp 3-những người muốn củng cố nền tảng ngữ pháp Tiếng Anh )
05/03/2018 1.200.000 2 tháng
25 TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN
Yêu cầu đầu vào: HV đã qua lớp TACB hoặc nắm vững ngữ pháp Tiếng Anh.
07/03/2018 1.700.000 2 tháng
26 TIẾNG ANH G.TIẾP NÂNG CAO
Yêu cầu đầu vào: HV đã qua GTCB hoặc đã học Tiếng anh ở các TT khác nhưng chưa giao tiếp tốt.
 
09/03/2018 2.100.000 2 tháng
27 Ngoại Ngữ cả năm (Tiếng Anh) Liên hệ 3.790.000 12 tháng
28 Hệ Trung cấp-Cao đẳng tiếng Anh Cấp bằng chính quy 3.500.000 01 học kỳ
29 Hệ Liên thông-VB2 tiếng Anh Cấp bằng chính quy  
4000.000
01 học kỳ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO